Organisasi KUSEL

Lembaga Pengarah KUSEL

Y.B. Tuan Ir Izham Bin Hashim

Pengerusi /Exco Infrastruktur & Pertanian Negeri Selangor

joe
Y.B Dato’ Johary Bin Anuar

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Merangkap Pengarah UPEN

Puan Hajah Norita Binti Mohd Sidek

Ketua Pegawai Eksekutif, MBI

En. Khairul Azmi Bin Misran

Pengarah Urusan KUSEL

Pengurusan Kanan

En. Khairul Azmi Bin Misran

Pengarah Urusan KUSEL

En. Muhamad Fadhli Bin Mansor

Pengarah Strategi & Pelaburan

Tuan Haji Zulkefli Bin Mohd Nani

Ketua Pembangunan Koridor

Tuan Gs. Edie Suradi Bin Abd Wahid

Ketua Perancangan Bandar

En. Mohd Izham Bin Saparuddin

Ketua Unit Komunikasi Korporat

Pn. Rafidah Binti Ismail

Ketua Kewangan
& Akaun

En. Muhamad Azlan Bin Abu

Ketua Unit Perolehan
& Governans

En. Mohd Yassin Bin Ahmad

Ketua Sumber Manusia dan Pentadbiran

En. Che Rasnan Bin Che Rashid

Ketua Teknologi