Visi & Misi

Vision

VISI

Peneraju serantau di dalam pengurusan dan pembangunan Infrastruktur Koridor Utiliti yang lebih sistematik dan bersepadu ke arah mewujudkan Selangor sebagai negeri pintar dan selamat.

MISI

Menjadi pemangkin kepada pembangunan Infrastruktur Koridor Utiliti Serantau yang lebih teratur,  komprehensif dan berkeupayaan untuk menyediakan infrastruktur yang terulung.
Mission

Objektif KUSEL

Perintis Pengurusan Koridor Utiliti

Menjadi perintis kepada pengurusan infrastruktur koridor utiliti yang eifisien , profesional dan bersepadu untuk Negeri Selangor.

Tenaga Kerja Professional

Membangunkan tenaga kerja profesional di dalam sektor Teknikal & Kejuruteraan pembangunan infrastruktur utiliti.

Peluang Pekerjaan

Menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di dalam industri sokongan sekaligus membantu meningkatkan taraf sosio ekonomi Negeri Selangor.

Menawarkan Peluang Perniagaan

Mewujudkan peluang perniagaan sokongan bagi usahawan kecil dan sederhana di dalam industri berteraskan utiliti dan merancakkan kegiatan ekonomi Negeri Selangor.