Koridor Utiliti Selangor sedang dibangunkan

Kerajaan Negeri sedang membangunkan Koridor Utiliti Selangor (KUSEL) untuk menyelenggara sistem perpaipan terutama paip lama menggunakan kaedah yang lebih terancang tanpa mengganggu aliran trafik sedia ada. Bagaimanapun, ia memerlukan perancangan yang teliti dengan peruntukan masa yang mencukupi.

Sumber: SelangorTV